fbpx
0
  • Le panier est vide
  • Total 0.00€

Onze aanpak : Eerlijke handel

Oxfam-Wereldwinkels streeft naar een rechtvaardige, duurzame en eerlijke economie. Hiervoor bieden wij een ander soort handel aan, dat productiemodellen en consumptie bevordert die mens en milieu respecteren.

In onze winkels en op onze webshop vindt u voornamelijk ambachtelijke producten afkomstig uit eerlijke handel.

Onder de principes van eerlijke handel vallen de volgende vier:

  • Eerlijke prijs
  • Goede arbeidsomstandigheden
  • respect voor het milieu
  • Gendergelijkheid

eerlijke handel, ook online

Oxfam-Magasins du monde ontwikkelt een verantwoordelijke online handel. Onze producten voldoen aan de strengste criteria van eerlijke handel. Uw pakketten worden voorbereid door medewerkers in vast dienstverband en nachtwerk heeft geen plaats in ons magazijn in Wallonië. Uw leveringen worden verzorgd door bpost. Onze partners worden op dezelfde manier vergoed voor elk product dat online of in de winkel wordt verkocht, en onze promoties zijn alleen bedoeld om u weg te houden van de niet-Fair Trade concurrentie.

Bovendien wordt onze winstmarge volledig herinvesteerd in het uitbreiden van onze economische en politieke activiteiten, met als doel bewustwording te creëren voor meer economische rechtvaardigheid, zowel hier als elders. Met andere woorden, we willen u een alternatief bieden voor de vernietigende e-commerce reuzen.

Wat is eerlijke handel ?

Sinds 2001 wordt eerlijke handel, of ‘Fair Trade’, gedefinieerd als “een handelspartnerschap gebaseerd op dialoog, transparantie en respect, met als doel een grotere rechtvaardigheid in de wereldhandel te bereiken. Het biedt betere handelsvoorwaarden en waarborgt de rechten van producenten en werknemers die gemarginaliseerd zijn.” Eerlijke handel is dus een alternatief voor de dominante conventionele wereldhandel en een van de fundamenten van een economie die de economische, sociale, culturele en milieurechten respecteert.

Het Oxygen-gamma

In overeenstemming met ons aanbod van eerlijke handel bieden wij ook de “Oxygen” -gamma aan. Deze bestaat uit duurzame producten die niet concurreren, maar eerder complementair zijn aan het eerlijke aanbod uit het Zuiden. De Oxygen-producten voldoen aan strenge criteria die door ons zijn vastgesteld. Onze grootste kracht en specificiteit is het aanbieden van duurzame producten die in Europa worden vervaardigd, onder goede arbeidsomstandigheden en met een meerderheid van lokale grondstoffen. In dit gamma vindt u voornamelijk spellen, wenskaarten, zero-waste producten (zoals waterflessen, zeepzakjes, …), en verzorgings- en schoonmaakproducten.

De 10 beginselen van eerlijke handel

Het eerlijke handelssysteem wordt geleid door duidelijk gedefinieerde principes en criteria. De WFTO (World Fair Trade Organization), stelt 10 beginselen vast die de organisaties van eerlijke handel, waaronder Oxfam-magasins du Monde, moeten naleven in hun dagelijkse werk. De WFTO voert audits en controles uit om ervoor te zorgen dat deze principes worden nageleefd.

Boer-Sapindusboom_Nepal_India_Armband.jpg

1. Kansen voor economisch gemarginaliseerde producenten

Armoedebestrijding door middel van handel is een sleutelelement van de doelstellingen van de organisatie. Elk eerlijke handel-organisatie ondersteunt gemarginaliseerde producenten, hetzij privébedrijven, verenigingen of coöperaties. Ze streeft ernaar hen in staat te stellen om van inkomensonzekerheid en armoede naar economische zelfredzaamheid te gaan. De organisatie heeft een actieplan om dit te bereiken.

PPJ04-PPJ-femmes.png

2. Transparatie en verantwoordelijkheid verantwoording

Deelname van producenten aan besluitvorming.

De organisatie is transparant in haar management en handelsrelaties. Ze is verantwoordelijk tegenover al haar belanghebbenden en respecteert de gevoeligheid en vertrouwelijkheid van verstrekte handelsinformatie. De organisatie vindt passende en participatieve manieren om werknemers, leden en ambachtslieden bij haar besluitvormingsprocessen te betrekken. Ze zorgt ervoor dat relevante informatie aan al haar handelspartners wordt verstrekt. Communicatiekanalen zijn goed en open op alle niveaus van de toeleveringsketen.

production-12.jpg

3. Eerlijke handelspraktijken

De organisatie geeft om het sociale, economische en ecologische welzijn van gemarginaliseerde producenten en maximaliseert de winst niet ten koste van hen. De organisatie toont verantwoordelijkheid en professionaliteit door haar verplichtingen op tijd na te komen. Leveranciers respecteren contracten en leveren producten op tijd en volgens de gewenste kwaliteit en specificaties. Op verzoek zullen inkopers ten minste 50% van de bestellingen bij leveranciers voorfinancieren. De organisatie onderhoudt langetermijnrelaties gebaseerd op solidariteit, vertrouwen en wederzijds respect.

Fair Trade erkent, promoot en beschermt de culturele identiteit en traditionele kennis van producenten, die weerspiegeld wordt in hun ambahctelijke creaties.

CRAFTLINK_HORN_03Chu-Thi-Sao-Polishing-Oxfam-pendant-3.png

4. Eerlijke betaling

Een eerlijke betaling is een betaling die is onderhandeld en aanvaard door alle betrokkenen, via voortdurende dialoog en participatie, die een eerlijke beloning biedt aan producenten en die ook ondersteund kan worden door de markt, met inachtneming van het principe van gelijk loon voor gelijk werk voor vrouwen en mannen. Het doel is altijd om een lokaal leefbaar loon te betalen, dat wil zeggen een vergoeding ontvangen voor een standaard werkweek die voldoende is om een fatsoenlijk levensniveau voor de persoon en zijn/haar gezin mogelijk te maken.

PPJ37-soapstone.png

5. Geen kinderarbeid of dwangarbeid

De organisatie conformeert zich aan het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind en aan de nationale/lokale wetgeving met betrekking tot kinderarbeid. De eerlijke handel-organisatie zorgt ervoor dat er geen gedwongen arbeid is binnen haar personeelsbestand en/of leden, en ook niet bij thuiswerkers.

PPJ31-soapstone-e1666006811329.png

6. Inzet voor non-discriminatie, gender-gelijkheid en vrijheid van vereniging

De organisatie past geen enkele vorm van discriminatie toe bij werving, beloning, toegang tot opleiding, promotie, ontslag of pensionering op basis van ras, kaste, nationale afkomst, religie, handicap, geslacht, seksuele geaardheid, vakbondslidmaatschap, politieke overtuiging, hiv-status of leeftijd.

Wanneer vrouwen binnen de organisatie worden tewerkgesteld, zelfs in informele werksituaties, ontvangen zij hetzelfde loon voor hetzelfde werk. De organisatie respecteert het recht van elke werknemer om een vakbond van zijn/haar keuze op te richten en zich erbij aan te sluiten om collectief te onderhandelen

ALURA05.png

7. Zorgen voor goede arbeidsomstandigheden

De organisatie biedt een veilige en gezonde werkomgeving aan haar werknemers en/of leden. Ze respecteert, ten minste, de nationale en lokale wetten en de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) conventies met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk.

LULU07.png

8. Capaciteitsopbouw bieden

De eerlijke-handel organisatie biedt training en opleidingsmogelijkheden aan producenten en werknemers om voortdurende ontwikkeling van kennis en vaardigheden mogelijk te maken.

PPJ14-PPJ-medical-camp.png

9. Eerlijke handel bevorderen

De organisatie moedigt bewustwording van eerlijke handel en de noodzaak van grotere rechtvaardigheid door middel van eerlijke handel aan. Ze verdedigt de doelstellingen en activiteiten van eerlijke handel binnen haar werkgebied. De organisatie verstrekt haar klanten informatie over zichzelf, de producten die ze verkoopt en de producenten of leden die de producten vervaardigen of oogsten. Eerlijke reclame- en marketingtechnieken worden altijd gebruikt.

CRAFTLINK_LACQUER_18Phung-Thi-Lan-Anh-puting-the-first-layer-of-lacquer-inside-the-coco-bowls-4.png

10. Respect voor het milieu

Organisaties die Fair Trade-producten produceren, maximaliseren het gebruik van grondstoffen uit duurzaam beheerde bronnen in hun assortiment. En kopen die waar mogelijk lokaal. Ze gebruiken productietechnologieën die streven naar vermindering van het energieverbruik. De voorkeur gaat naar technologieën voor hernieuwbare energie. Zodat de uitstoot van broeikasgassen geminimaliseerd wordt.
De impact op de afvalstroom op hun omgeving laat men zo weinig mogelijk zijn. Men maakt gebruik van biologische productiemethoden of productiemethoden met een laag pesticiden gebruik.

Kopers en importeurs van Fair Trade-producten geven voorrang aan het kopen van producten gemaakt van grondstoffen die afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bronnen en de minste algemene impact op het milieu hebben. Alle organisaties gebruiken zoveel mogelijk gerecyclede of gemakkelijk biologisch afbreekbare materialen voor het verpakken, en goederen worden zoveel mogelijk over zee verzonden.