fbpx
0

ACP

Artisanaat · Zuid
  • Nepal

Modeaccessoires, wellness, decoratie, baby

ACP

ACP in cijfers:

Land van herkomst: Nepal
Aantal personen: 55 entiteiten (bedrijven, producentenfamilies, fairtrade organisaties, enz.) die ongeveer 900 ambachtslieden samenbrengen, waarvan 90% vrouwen.
Producten: Modeaccessoires, wellness, decoratie, baby

Materiaal: Keramiek, koper, vilt, zijde…

Over ACP

Nepalese handwerkproducenten komen vaak uit economisch en sociaal achtergestelde milieus. Ze beschikken doorgaans niet over het nodige kapitaal om hun activiteiten uit te voeren: ze hebben weinig kennis van het consumentenprofiel, de voorkeuren van de consument, het prijsmechanisme en hebben moeite om grondstoffen te vinden. Zij worden ook benadeeld door het gebrek aan mogelijkheden om hun producten te verkopen.

ACP is een niet-gouvernementele organisatie die aan ambachtslui diensten aanbiedt zoals design, marketing, management, vormingen en technische ondersteuning. ACP werkt voornamelijk met vrouwen met een laag inkomen en opleidingsniveau. Daardoor zijn ze in staat om hun gezinsinkomen aan te vullen en hun levensstandaard te verbeteren.

Het project

Economische dimensie

  • Gemarginaliseerde ambachtslieden krijgen toegang tot een inkomsten genererende activiteit die hen in staat stelt hun levensstandaard aanzienlijk te verbeteren.
  • Economische onafhankelijkheid gaat hand in hand met een groter gevoel van eigenwaarde en sociale erkenning.

Sociale dimensie

  • De producenten hebben een lidmaatschapsstatuut, dat hen toegang geeft tot een indrukwekkend voordelenprogramma: spaarprogramma, bonus, jaarlijks diner, pensioenfonds, adviesdiensten (privézaken), cafetaria die 200 maaltijden serveert per dag aan een zeer voordelige bedrag, toelage voor onderwijs van meisjes, opleiding over verschillende onderwerpen (voeding, onderwijs, vrouwenrechten…), bonussen, betaald ouderschapsverlof, en andere toelagen….

Politieke dimensie

  • Bevordering van lokale vaardigheden en authentiek Nepalees vakmanschap
  • Pleiten voor eerlijke handel op nationaal niveau en sensibilisering van ambachtslieden
  • Lid van de Fair Trade Group Nepal (FTGN) en WFTO

Milieudimensie

  • Installatie van een zuiveringssysteem voor afvalwater en een opvangsysteem voor regenwater
  • Gebruik van inkt op basis van water in plaats van kerosine
  • ACP beperkt haar energieverbruik, meer bepaalt het verbruik van fossiele energie, tot een minimum.