fbpx
0

Pekerti

Artisanaat · Zuid
  • Indonesië

Modeaccessoires, decoratie, muziekinstrumenten, manden, kinderspeelgoed

Pekerti

Pekerti werd in 1975 in Jakarta opgericht door 5 Indonesische NGO’s die echte kansen wilden geven aan ambachtslieden (m/v) in de meest kansarme plattelandsgebieden in Indonesië. Deze hadden te kampen met een hoge werkloosheid, vooral als gevolg van de automatisering van de landbouw. Het doel van Pekerti was om groepen mensen op te leiden in traditionele ambachtelijke productietechnieken, zodat ze een aanvullende of alternatieve bron van inkomsten konden hebben.

Land: Bangladesh

Actief sinds: 1975

Samenwerking met Oxfam sinds: 2004

Kerncijfers :

  • 28 actieve producentengroeperingen (40% vrouwen)
  • 25 medewerkers
  • 90% van de ambachtslieden (m/v) woont in economisch kansarme plattelandsgebieden.

Over PEKERTI

Sinds 1979 heeft Pekerti een tweeledige structuur: een stichting voor sociale ontwikkeling met een NGO-statuut (PEKERTI Foundation) en een ambachtelijk bedrijf voor eerlijke handel (PEKERTI Nusantara). Stichting Pekerti was de eerste fairtradeorganisatie in Indonesië. Het exportbedrijf zonder winstoogmerk, dat de verkoop en export van Fair Trade-handwerk beheert, werd in 1980 opgericht. De producten worden geëxporteerd naar verschillende landen in Europa, Amerika en Oceanië.

Indonesië wordt regelmatig geteisted door natuurrampen (tsunami’s, aardbevingen), die vooral boerenfamilies treffen. Zonder oogst kunnen ze niet meer in hun levensonderhoud voorzien of kunnen ze geen financiële inkomsten meer hebben uit de verkoop van een eventueel overschot. In deze situatie bieden ambachten een onmisbare broodwinning. Daarnaast biedt Pekerti hen leningen, schoolbeurzen voor hun kinderen, hulp bij medische kosten en noodhulp bij natuurrampen om hun huizen en werkplaatsen weer op te bouwen.

Het project

Economische dimensie

  • Producenten (m/v) hebben toegang tot renteloos microkrediet om hun werkplaatsen te verbeteren (sanitair, airconditioning, verlichting, enz.).
  • Ontwikkeling van commerciële vaardigheden door middel van opleiding (ondernemerschap, verbetering van de arbeidsomstandigheden, marketing, …).

Sociale dimensie

  • Alle werknemers en ambachtslieden (m/v) hebben een ziektekostenverzekering.
  • Het schoolgeld van de kinderen van de ambachtsmannen en -vrouwen wordt gedekt tijdens al hun studies.

Milieudimensie

  • Pekerti heeft een boomplantprogramma: herbeplanting op Pekerti-eigendomsgrond, personeelsgrond en producentengrond. Het hout dat in sommige producten wordt gebruikt, is afkomstig van snelgroeiende bomen.
  • Hergebruik en recyclage van afval: bv. houtafval wordt gebruikt voor het vuur, gebruikte verfblikken voor de verkoop, afvalpapier en -karton voor verpakking.