fbpx
0

Undugu

Artisanaat · Zuid
  • Kenia

Zeepsteen, juwelen, manden, enz.

Undugu

Land: Kenia

Actief sinds: 1973

Samenwerking met Oxfam sinds: 1998

Kerncijfers :

  • 10 werknemers (40% vrouwen)
  • 33 groepen ambachtslieden, waaronder 831 vrouwen.
  • 8 vakmannen beeldhouwers, en 8 vakvrouwen polijsters

Over Undugu

Undugu Fair Trade Limited (FTL) is een sociale onderneming die zakelijke ondersteuning biedt aan ambachtslieden (m/v) en producenten uit gemarginaliseerde delen van de Keniaanse bevolking die hun producten moeilijk op de markt kunnen brengen.

Het Undugu-project (Undugu Society of Kenya) ging in 1973 van start met als doel straatkinderen in Kenia, vaak afkomstig uit kansarme plattelandsgebieden, te helpen. Een van de eerste doelstellingen van de vereniging (die los staat van het bedrijf) is deze kinderen, die aan hun lot worden overgelaten, te helpen. Het bieden van huisvesting, voedsel en onderwijs maakt deel uit van een proces om het leven van deze jongeren echt te verbeteren.

Undugu FTL was aanvankelijk een van de programma’s van de vereniging, die autonoom en professioneel geworden is. Eerlijk vakwerk is geïdentificeerd als de beste manier om gezinnen van een economisch inkomen te voorzien, en ook als een beroep voor jongvolwassenen. Het doel van Undugu FTL is om fairtrade marktleider in Afrika te zijn, ten dienste van ambachtslieden (m/v) die moeite hebben met het vermarkten van hun producten.

Undugu is gespecialiseerd in zeepsteenproducten en probeert voortdurend te innoveren. Daarbij wordt veel belang gehecht aan de kwaliteit van de producten. Elk object wordt met de hand gebeeldhouwd en gedecoreerd, wat een hoog niveau van vakmanschap vereist. Door het samenvoegen van traditioneel vakmanschap met eigentijdse ontwerpen ontstaan originele objecten.

Het project

Economische dimensie

  • Als er winst is uit de verkoop van de objecten, wordt deze onder de producenten verdeeld en ook gedoneerd om de sociale programma’s van de vereniging te financieren.
  • De vereniging ondersteunt ambachtslieden (m/v) bij de ontwikkeling van hun ondernemersactiviteit door middel van microkredieten en opleidingen.

Sociale dimensie

  • Vrouwen en mannen nemen samen deel aan het beheer van de familiewerkplaatsen. Waar nodig worden management- en leiderschapstrainingen georganiseerd, vooral voor vrouwen.
  • De vereniging Undugu SK beheert 8 sociale programma’s in de sloppenwijken van Nairobi; verschillende opvangcentra bieden onderdak, voedsel, zorg en onderwijs aan straatkinderen.

Politieke en organisatorische dimensie

  • Undugu SK is actief in politieke belangenbehartiging binnen de Keniaanse instellingen voor de bescherming van de mensenrechten en de arbeidsrechten.

 Milieudimensie

  • De ambachtslieden (m/v) zijn opgeleid om het milieu te respecteren.