fbpx
0

Fair Trade Lebanon

Voeding
  • Libanon

Libanese specialiteiten

Fair Trade Lebanon

De producten van Fair Trade Lebanon

Fair Trade Libanon (FTL) is een niet-gouvernementele organisatie die in 2006 is opgericht vanuit de wens van een aantal Libanezen om het leven van de meest achtergestelde plattelandsbevolkingen van het land te veranderen.

Het project begon in 2006, na een burgeroorlog die het land zwaar had getroffen. De vier oprichters van het project realiseerden zich dat er in de Libanese dorpen culinaire schatten waren die in de vergetelheid dreigden te raken, een onderbenutte agrarische productie-infrastructuur en traditionele vaardigheden van onschatbare waarde. Dus gingen ze op pad om de gemeenschappen te ontmoeten om te zien hoe ze het beste uit hun tradities konden halen en de jongere generaties konden inspireren om deel te nemen aan deze renaissance.

Land : Libanon (Noord)

Actief sinds: 2006

Partnerschap sinds: 2023

Cijfers :

  • 1960 directe begunstigden (77% vrouwen)
  • 4.200 indirecte begunstigden
  • 120 producten

Over Fair Trade Lebanon

Het projet

Économisch

  • De bestaande productiecapaciteit versterken en de arbeidsomstandigheden (gendergelijkheid, kinderarbeid, enz.) voor de lokale bevolking verbeteren.
  • Ontwikkeling van fairtradebeurzen in Libanon.

Sociaal

  • Tegelijkertijd werkt FTL aan de bewustwording van eerlijke handel door lezingen te geven op scholen en universiteiten.
  • De plattelandsvlucht van jongeren tegengaan en culinaire tradities in stand houden.

Politiek

  • FTL draagt bij aan internationale netwerken voor eerlijke handel via zijn lidmaatschap van de World Fair Trade Organisation (WFTO) in september 2010 (en bij uitbreiding COFTA, de Afrikaanse tak van de WFTO).

Milieu

  • Bevordering van familiale landbouw om woestijnvorming tegen te gaan